IPM - Entegre Zararlı Yönetimi

INTEGRATED PEST MANAGEMENT - ENTEGRE ZARARLI YÖNETİMİ


IPM - Entegre Zararlı Yönetimi kavramını biyolojik, kültürel, fiziksel, mekanik, eğitimsel ve kimyasal zeminde yorumlamış, bu yorumları ve risk analizlerini göz ardı etmeden, karar verilen spesifik kombinasyonları gözlem, tespit ve uygulama üçgeninde bütünleştiren firmamız, başarılı bir IPM ( Integrated Pest Management ) programının ancak ve ancak başlangıç safhası ve işlevsel safhalardaki stratejik kararların doğru uygulanmasıyla gerçekleşeceğine inanır.

IPM - Entegre Zararlı Yönetimi programını böyle geniş bir pencereden bakarak yorumlayan ACAR STS ; “ Koruma Sorumluluğu ” bilincinde zararlı oluşumların efektif önlemlerle kontrol altında tutulabileceğini bilerek, uygulamalarında hedef canlı dışında kalan canlılara zarar verebilecek en küçük bir ayrıntıdan kaçınır.

“ Koruma Sorumluluğu ” bilincini kendine düstur edinmiş olan ACAR STS , IPM - Entegre Zararlı Yönetimi hizmetlerinde halkın huzur ve sağlığını bozan zararlılara karşı ofansif bir yaklaşımdan ziyade, kimyasal mücadelenin sadece gerekli ve dozunda kullanılmasını önemser ve böylece halkın huzur ve sağlığını bozabilen bu canlılarla, zaten evrendeki en zeki canlılar olan insanların yaşamsal döngü boyunca savaşmasını değil, daha defansif çizgide birbirlerinden korunmalarını amaçlar.

Özetle ACAR STS Çevre Sağlık Sistemleri olarak; potansiyel insan sağlığı risklerini göz ardı etmeden, bütün çevresel değerlere saygılı hareket ederek, attığımız her adımda müşterilerimizi bilgilendirme ihtiyacı hisseder, böylece verimliliği arttırmaya yönelik bu paylaşımlardan güç almayı amaçlarız.


Müşteri Dosyası

 • Sözleşme Metni
 • Spesifikasyon
 • Servis Raporu
 • Biyosidal Ürün Uygulama Raporu
 • Biyosidal Ürün Güvenlik Belgeleri
 • Firma Yeterlilik Belgeleri
 • Haşere Kontrol Noktaları ve Numaralandırma
 • Hijyen Eğitimi ve Dezenfeksiyon
 • Firma Planı
 • Bilirkişi Kısa Raporu
 • Ek Uygulamalar Ve Raporları (Fumigasyon, Sanitasyon)