Dezenfeksiyon

DEZENFEKSİYON - SANİTASYON


Hijyen ve sağlık koşullarının oluşturulması ve devam ettirilmesi için bir süreç dahilinde ele alınması gereken bir kavram olan sanitasyon ,salt(sadece) temizlik ile eşdeğer tutulmamalıdır. Genel anlamda sağlıklı üretim yapılabilmesi için gerekli bütün önlemlerin alınması ve bu önlemlerin uygulanmasındaki bütün çevresel normların bu sürece dahil edilmesi ile temiz ve güvenilir bir gıdanın üretilebilmesi, daha az modern bir tesiste bile ancak etkili bir sanitasyon işlemi ile mümkündür.

Günümüzde genel temizlik kaidelerinin uygulanmasının yeterli görülmesi, gözle göremediğimiz biyofilm tabakası ve mikroorganizmaların gösterdiği antimikrobiyel direncin kırılması için yetersiz uygulamalardır. Biyofilm tabakasının; mikrobiyel hücrelerin dönüşümsüz olarak yüzey ile bağlantı kurması ve bu yapıda üreyip gelişmesi sonucu opak yapıda kaygan,pürüzsüz ve giderilmesi çok zor olan bir tabaka olduğu düşünüldüğünde, bu tabakanın oluşum aşamalarında ilk sırada yer alan "tutunma yüzeyinin oluşumu " ve " öncü bakterilerin tutunması " basamakları önleyici nanoteknolojik ürünlerin kullanımıyla ortadan kaldırılabilir.

ACAR STS Çevre Sağlık Sistemleri olarak, geleneksel dezenfektanların uygulamasının yanı sıra bu etkiyi daha uzun bir süreye yayan antibakteriyel teknolojileri kullanarak siz değerli müşterilerimizin karşılaşacağı riskleri minimize etmenin manevi hazzını yaşamaktan mutluluk duyacağımızı bilmenizi isteriz.